مقاله اندازه گیری پدیده شلاقی در زنجیره تامین سه مرحله ای با بیش از یک محصول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۱ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری پدیده شلاقی در زنجیره تامین سه مرحله ای با بیش از یک محصول
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه گیری پدیده شلاقی
مقاله زنجیره های تامین سه مرحله ای با دو محصول
مقاله مدیریت زنجیره تامین
مقاله سری های زمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیریت زنجیره تامین، یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان ها است که یکی از مهم ترین دلایل ناکارآیی آن، پدیده اثر شلاقی است. بیشتر مطالعات انجام شده درباره اندازه گیری آن روی زنجیره های تک محصولی و دومرحله ای بوده است. در این مقاله سعی شده است تا به اندازه گیری آن در شبکه های دو و سه مرحله ای با بیش از یک محصول و با تقاضای همبسته و تعیین پارامترهای موثر بر آن و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن، پرداخته شود. در این راستا از مدل سری های زمانی برای بررسی الگوی تقاضا در زنجیره های تامین با فرضیه های موردنظر و برای پیش بینی مصرف دوره پیش زمان از روش میانگین متحرک استفاده شده است. برای اثبات درستی مدل، عملکرد مدل با نتایج حاصل از واقعیت و شبیه سازی مقایسه شده که نشان دهنده نزدیکی عملکرد آنها به یکدیگر است. در نهایت اینکه نتایج حاصل از این مدلسازی، نشان دهنده کاهش اثر شلاقی در اثر کاهش پیش زمان و تعیین بهینه تعداد دوره های مورد استفاده در پیش بینی است.