مقاله اندازه گیری و عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط: یک مطالعه موردی برای سواحل دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در برنامه ریزی و توسعه گردشگری از صفحه ۱۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری و عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط: یک مطالعه موردی برای سواحل دریای خزر
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری ساحلی
مقاله تمایل به پرداخت
مقاله ارزش گذاری مشروط
مقاله عوامل موثر
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راسخی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی رستمی منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، برآورد تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی و بررسی عوامل موثر بر آن است. سوالات این تحقیق، عبارتند از: الف- آیا گردشگران ساحلی تمایل به پرداخت دارند؟ ب- عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی کدامند؟
برای پاسخ به سوال اول، تعداد ۱۱۰۰ پرسشنامه در سال ۱۳۸۹ میان گردشگران ساحلی نوار ساحلی استان مازندران توزیع شد و با به کارگیری روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی برآورد گردید. برای پاسخ به سوال دوم، با استفاده از نتایج برآورد، میزان تمایل به پرداخت و با به کارگیری مدل لجیت، عوامل موثر بر تمایل به پرداخت برای گردشگری ساحلی برآورد و بررسی شد. بر اساس محاسبات انجام شده، میانگین تمایل به پرداخت گردشگران به منظور استفاده تفریحی از ساحل، در سال ۱۳۸۹، ۳۱۸۸ ریال برای هر گردشگر برای هر بازدید و ارزش تفریحی سالانه ساحل در این سال، با فرض ده میلیون گردشگر، حدود ۳٫۲ میلیارد تومان است. همچنین نتایج مقاله حاضر نشان می دهد درآمد، سابقه پرداخت و سطح تحصیلات، بر تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی اثر معناداری دارد.