مقاله اندازه گیری و تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید چغندرقند در ایران Measuring and decomposing total productivity growth of sugar beet production factors in Iran که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری و تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید چغندرقند در ایران Measuring and decomposing total productivity growth of sugar beet production factors in Iran
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله بهره وری کل عوامل
مقاله رشد بهره وری
مقاله چغندرقند
مقاله شاخص مالم کوئیست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهامی پور مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: صالح ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه محاسبه نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید چغندرقند برای استان های مختلف و سپس تجزیه نرخ رشد بهره وری به منابع آن یعنی تغییرات تکنولوژی، تغییرات کارایی مدیریت و تغییرات کارایی مقیاس می باشد. روش مورد استفاده برای اندازه گیری نرخ رشد بهره وری کل عوامل و تجزیه آن، شاخص بهره وری مالم کوئیست می باشد، که برای اندازه گیری توابع مسافت در آن از روش تحلیل فراگیر داده ها استفاده می شود. نتایج نشان داد که به طور متوسط در سطح کل کشور، بهره وری کل عوامل تولید چغندرقند در فاصله سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ حدود ۴۷ درصد رشد داشته است. هم چنین مقایسه کل عوامل تولید چغندرقند در استان ها نشان داد که در سه استان قزوین، مرکزی و همدان در طول دوره مورد بررسی وضعیت بهره وری بدتر شده است و دلیل آن عمدتا به عدم کارایی فنی مدیریت در این استان ها بر می گردد. بنابراین پیشنهاد می شود این استان ها با الگو قراردادن استان های موفق در زمینه بهره وری وضعیت تولید خود را بهبود بخشند.