مقاله اندازه گیری نابرابری درآمد در ایران از ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۲۴۱ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری نابرابری درآمد در ایران از ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضریب تایل
مقاله ضریب جینی
مقاله شاخص آتکینسون
مقاله تجزیه نابرابری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راغفر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خوشدست فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پناه محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اندازه گیری نابرابری درآمدی در اشکال مختلف آن در یک دوره زمانی، ارزیابی مناسبی از وضعیت توزیع درآمد ارائه می کند. هدف اصلی در این پژوهش، اندازه گیری نابرابری درآمدی و تجزیه آن در کشور، طی سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۹ است.
روش: شاخص های نابرابری شامل ضریب جینی، آتکینسون و تایل و با استفاده روش مقیاس معادل محاسبه شده است. سپس نابرابری در مناطق نه گانه کشور و تجزیه آن به نابرابری درون گروهی و بین گروهی به دست آمده است.
یافته ها: شاخص های نابرابری در سال ۱۳۸۸ افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۳۸۹ در مقایسه با سال ۱۳۸۸ کاهش یافته است. مناطق شمال شرق و جنوب شرق نابرابری بالاتری را تجربه می کنند. تجزیه ضریب نابرابری نشان می دهد که نابرابری درون گروهی بالاترین سهم را در این شاخص به خود اختصاص داده است.
نتایج: طبق یافته های پژوهش، نابرابری طی دوره مورد بررسی روند نامنظمی داشته و تغییرات کاهشی یا افزایشی در طی چند سال دنبال می شود. با توجه به تجزیه نابرابری سیاستهای بازتوزیعی می توانند به صورت ملی اتخاذ شوند تا نابرابری را در کل کشور کاهش دهد.