مقاله اندازه گیری میزان منیزیم و پتاسیم در دانه های قسمت های مختلف خوشه گندم در طول دوره رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری میزان منیزیم و پتاسیم در دانه های قسمت های مختلف خوشه گندم در طول دوره رشد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله خوشه
مقاله خوشچه
مقاله منیزیم
مقاله پتاسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارادتمنداصلی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندفر علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبی فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: افدیده فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت انتخاب دانه های برتر در خوشه گندم (Triticum aestivum L. var. PBW-343)، مقدار منیزیم و پتاسیم در دانه های قسمت های مختلف خوشه اندازه گیری شد. خوشچه های خوشه گندم به سه قسمت قاعده ای، میانی و راسی تقسیم شد. سپس دانه های خوشچه های به دو قسمت پایین و بالایی تقسیم گردید.تغییرات مقدار منیزیم و پتاسیم در طی روزهای ۱۴ ام و ۲۸ ام و بلوغ اندازه گیری شد. میزان غلظت منیزیم و پتاسیم در روز ۱۴ ام در پایین ترین سطح بودند. در زمان بلوغ بیشترین مقدار ذخیره منیزیم و پتاسیم در خوشه اندازه گیری شد. در طی آزمایش منیزیم دانه های پایینی خوشچه های میانی خوشه اصلی در سطح بالاتری نسبت به دانه های دیگر بودند. نتایج نشان داد باتوجه به اینکه اختلاف آماری معنی داری بین دانه های پایینی خوشچه های میانی و قاعده ای نمی باشد می توان آنها را در یک گروه قرار داد. در دانه های پایین، خوشچه میانی، خوشه اصلی، مقدار پتاسیم نسبت به دانه های دیگر بیشتر بودند. اختلاف آماری معنی داری بین دانه های پایینی خوشچه های میانی و قاعده ای نمی باشد. می توان آنها را در یک گروه قرار داد. نتایج این آزمایش نشان داد که برای کارهای اصلاحی از طیف وسیع تری از دانه ها در مقایسه با کار سایر محققان می توان استفاده کرد.