مقاله اندازه گیری میزان اولئوروپین در کیک اسفنجی حاوی عصاره برگ زیتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در داروهای گیاهی از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری میزان اولئوروپین در کیک اسفنجی حاوی عصاره برگ زیتون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولئوروپین
مقاله عصاره
مقاله HPLC
مقاله فارموکولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: کرامت جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حجت الاسلامی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: میرلوحی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: اولئوروپین ماده اصلی برگ زیتون است که اکثر خواص فارموکولوژیک برگ زیتون مربوط به آن می باشد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی امکان به کارگیری برگ زیتون در صنایع غذایی (صنعت کیک) و به دنبال آن استفاده از خواص دارویی آن است.
روش تحقیق: در تحقیق حاضر عصاره اتانولی برگ زیتون در سطوح ۰، ۰٫۱، ۰٫۲، ۰٫۳، ۰٫۴ گرم (نسبت به ۵۰ گرم آرد) به خمیر کیک اسفنجی افزوده شد و میزان اولئوروپین آن به وسیله دستگاه HPLC اندازه گیری شد، هم چنین آزمون حسی هدونیک پنج نقطه ای با حضور بیست پنلیست انجام گرفت و صفاتی مانند طعم، پس طعم، بافت، رنگ، بو و پذیرش کلی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج و بحث: طبق آزمون حسی انجام شده، نمونه حاوی ۰٫۱ گرم عصاره، از نظر فاکتورهای طعم و پس طعم تفاوت معنی داری با نمونه شاهد نداشت؛ علاوه بر آن در مورد فاکتور بافت، نمونه های حاوی ۰٫۱ و ۰٫۲ گرم عصاره از نظر مصرف کننده تفاوت معنی داری با نمونه شاهد نداشتند. به طور کلی تنها سطح ۰٫۱ گرم عصاره (به ازای ۵۰ گرم کیک) از نظر مصرف کننده قابل پذیرش بود که در آن ۰٫۰۰۳ گرم اولئوروپین موجود بود. هم چنین از نظر میزان چربی، پروتئین و خاکستر اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد.
توصیه کاربردی/ صنعتی: برگ زیتون حاوی اولئوروپین به عنوان منبع غنی از مواد فنولیک با خواص دارویی فراوان می تواند در صنایع غذایی به خصوص کیک استفاده شود.