مقاله اندازه گیری فلزات سنگین (کادمیوم، جیوه، روی، نیکل، قلع و آهن) در کنسرو تون ماهیان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۹۸ تا ۵۰۶ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری فلزات سنگین (کادمیوم، جیوه، روی، نیکل، قلع و آهن) در کنسرو تون ماهیان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنسرو تون ماهیان
مقاله فلزات سنگین
مقاله کرج
مقاله همدان
مقاله اصفهان
مقاله کارخانه های ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولایت زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری ساری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب ثمین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق در سال ۱۳۸۸ با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین آهن، جیوه، کادمیوم، روی، قلع و نیکل در کنسروتون ماهیان در ایران انجام شد. ۵۴ نمونه کنسرو ماهی تون به صورت تصادفی از سه کارخانه شهرهای ایران (کرج، همدان، اصفهان) تهیه شدند. هضم نمونه ها به روش خشک و سنجش فلزات سنگین به روش جذب اتمی با دستگاه Perkin Elmer 4100 صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17 و آزمون t انجام شد که وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد (P<0.05) تعیین گردید. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق میانگین غلظت کادمیوم، جیوه، نیکل، قلع، روی و آهن به ترتیب ۰٫۱۹۵±۰٫۰۵۳، ۰٫۰۳۶±۰٫۰۰۳، ۰٫۰۸۶±۰٫۰۳۱، ۰٫۰۳۷±۰٫۰۷، ۳٫۷۸±۰٫۹۵، ۵٫۷۱±۱٫۲۳ میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک بود. میزان کادمیوم، جیوه، قلع، نیکل، روی و آهن بین نمونه های کنسرو کارخانه کرج و همدان و کارخانه همدان و اصفهان اختلاف معنی داری نداشت .(P>0.05) میزان کادمیوم، قلع و نیکل نمونه های کارخانه کرج و اصفهان اختلاف معنی داری داشت (P<0.05) اما میزان جیوه، روی و آهن اختلاف معنی داری نداشت .(P>0.05) مقادیر به دست آمده کادمیوم، جیوه، قلع، نیکل و روی در این تحقیق در مقایسه با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO)، آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) و سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) پایین تر بود.