مقاله اندازه گیری فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در عضله و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی (Fenneropenaeus indicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در عضله و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی (Fenneropenaeus indicus)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله سمیت
مقاله تجمع زیستی
مقاله میگو
مقاله استان هرمزگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: زمینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری ساری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ولایت زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، تعیین غلظت فلزات سنگین سرب، جیوه و کادمیوم در عضله خوراکی و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی (Fenneropenaeus indicus) انجام شد. نخست، ۶ کیلوگرم نمونه (۹۰ نمونه میگو) میگوی پرورشی از استان هرمزگان تهیه شد. تعیین غلظت فلزات سنگین به روش جذب اتمی به کمک دستگاه Perkin Elmer 4100 صورت پذیرفت. میانگین داده ها به کمک آنالیز واریانس یک طرفه با یکدیگر مقایسه شدند. میانگین میزان جیوه در عضله و پوسته به ترتیب ۰٫۰۱۷±۰٫۰۰۲ و ۰٫۰۲۵±۰٫۰۰۱ میلی گرم بر کیلوگرم بود. میانگین میزان سرب در عضله و پوسته به ترتیب ۰٫۰۷۲±۰٫۰۰۳ و ۰٫۱۰۷±۰٫۰۰۶ میلی گرم بر کیلوگرم بود. همچنین میانگین میزان کادمیوم در عضله و پوسته به ترتیب ۰٫۰۴۵±۰٫۰۰۲ و ۰٫۰۵۶±۰٫۰۰۹ میلی گرم بر کیلوگرم بود. میزان فلزات سنگین در عضله میگوی سفید هندی پرورشی پایین تر از پوسته بود. سطوح بالای میزان فلزات سنگین در عضله و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی به ترتیب سرب<کادمیوم<جیوه بود. میزان کادمیوم در عضله میگوی سفید هندی در مقایسه با آستانه استاندارد سازمان بهداشت جهانی بالاتر بود.