مقاله اندازه گیری غلظت گاز رادون در منازل مسکونی شهر گرگان با آشکارساز CR-39 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری غلظت گاز رادون در منازل مسکونی شهر گرگان با آشکارساز CR-39
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادون
مقاله آشکارساز CR-39
مقاله سرطان ریه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی ذبیح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ندافی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورتهمتن رضاعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ززولی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گاز رادون پرتوی بی بو و بیرنگ است که به واسطه فروپاشی اورانیوم موجود در زمین ایجاد شده و از طریق درز و شکاف های ساختمانی به فضای داخلی خانه ها راه می یابد. گاز رادون با انتشار پرتو آلفا و چسبیدن به ذرات گرد و غبار و آئروسل های موجود در هوا می تواند باعث ایجاد سرطان ریه شود. با توجه به این که ۶۵ تا ۹۵ درصد از عمر انسان در محیط های بسته سپری می شود. این گاز می تواند بر سلامت انسان تاثیر منفی بگذارد. لذا هدف از این مطالعه اندازه گیری غلظت گاز رادون موجود در خانه های شهر گرگان و مقایسه میزان غلظت موجود با استاندارد توصیه شده توسط انجمن حفاظت محیط زیست امریکا می باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش برای اندازه گیری گاز رادون، ۲۱۸ منزل مسکونی واقع در شهر گرگان انتخاب شد. دتکتورهای رد پای هسته ای حالت جامد SSNTDs از نوع CR-39 به مدت سه ماه طی فصل زمستان در اتاق خواب و نشیمن به فاصله ۵۰ تا ۹۰ سانتیمتری از کف زمین دور از پنجره و نور آفتاب نصب شدند. پس از جمع آوری، آشکار سازها در محلول سود ۶٫۲۵ نرمال در دمای ۸۵ درجه سانتیگراد به مدت سه ساعت قرار داده شد و پس از آماده سازی با استفاده از دستگاه اسکن اتوماتیک و روش های آماری مناسب، غلظت گاز رادون تعیین شد.
یافته ها: با توجه به مقایسه نتایج به دست آمده با استانداردهای انجمن حفاظت محیط زیست آمریکا مشخص شد که تنها نزدیک به سه درصد منازل مسکونی شهر گرگان دارای غلظت گاز رادون بالاتر از ۱۴۸ بکرل بر متر مکعب می باشد.
استنتاج: نتایج حاصل از این مطالعه می تواند برای تهیه نقشه ملی گاز رادون در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.