مقاله اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه فکری
مقاله سرمایه انسانی
مقاله سرمایه ساختاری
مقاله سرمایه فیزیکی
مقاله هزینه حقوق صاحبان سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عارف منش زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی رابطه ارزش افزوده سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه های انسانی، ساختاری و سرمایه فیزیکی با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل پولیک در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ محاسبه و با رگرسیون چند متغیره رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام سنجیده شد. بر اساس یافته ها، ارزش افزوده سرمایه فکری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین ارزش افزوده سرمایه انسانی رابطه منفی و معنی دار با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد؛ به عبارت دیگر، موجب کاهش هزینه سرمایه می شود. اما ارزش افزوده سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده و ارزش افزوده سرمایه ساختاری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنی دار نداشت.