مقاله اندازه گیری بهره وری نهاده های تولید در مزارع چغندرقند استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری بهره وری نهاده های تولید در مزارع چغندرقند استان فارس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری
مقاله تابع تولید
مقاله چغندرقند
مقاله عوامل تولید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکرین عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: دهباشی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیرکشت با محدودیت هایی از جمله محدودیت منابع آبی مواجه است. لذا با افزایش عملکرد می توان به افزایش تولید دست پیدا کرد. در این خصوص مطالعه بهره وری عوامل تولید بسیار حایز اهمیت است. در همین راستا این مطالعه با هدف اندازه گیری بهره وری عوامل تولید چغندرقند در استان فارس صورت گرفت. داده های موردنیاز این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه در میان ۶۵ چغندرکار استان فارس در سال زراعی ۱۳۸۷ گردآوری گردید. برای محاسبه بهره وری نهاده ها از تابع تولید درجه سوم استفاده شد. نتایج نشان داد که بهره وری نهایی تعداد دفعات آبیاری، نیروی کار مزد بگیر، کود حیوانی، کود فسفاته، سم و سطح زیرکشت به ترتیب برابر با ۳۸۵، ۲۸-، ۰٫۴-، ۱۴، ۲۵۷۴ و ۱۲۵۳- می باشد. هم چنین مشخص گردید ۹۷٫۱ درصد بهره برداران از کودحیوانی و ۶۱٫۸ درصد آنها از آب بیش از حد بهینه استفاده می کنند. کاهش استفاده از نیروی کار و کود حیوانی به عنوان پیشنهاد مطالعه مطرح گردید.