مقاله اندازه گیری باقیمانده سموم کلرپیریفوس و دلتامترین در گوجه فرنگی های گلخانه ای کرج به روش استخراج با فاز جامد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گیاه پزشکی از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری باقیمانده سموم کلرپیریفوس و دلتامترین در گوجه فرنگی های گلخانه ای کرج به روش استخراج با فاز جامد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باقیمانده آفت کش
مقاله حداکثر حد مجاز
مقاله استخراج فاز جامد
مقاله کلرپیریفوس
مقاله دلتامترین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به کاربرد فراوان سموم کشاورزی، موضوع سموم و بررسی باقیمانده غیر مجاز آنها روی محصولات برداشت شده از اهمیت خاصی برخوردار است. به این منظور باید مطالعات گسترده و متعددی روی محصولات کشاورزی صورت گیرد تا از ورود نمونه های آلوده به چرخه مصرف جلوگیری شود. در این مطالعه از مجموع ۲۹ میدان میوه و تره بار شهر کرج، ۱۰ میدان میوه و تره بار در نقاط مختلف شهر انتخاب و ۲۵ نمونه کاملا تصادفی به وزن ۲ کیلوگرم برای هر نمونه جمع آوری شد. نمونه ها در آزمایشگاه با روش فاز جامد Solid Phase Extraction (SPE) استخراج و به کمک جریان ازت تغلیظ گردیدند. اندازه گیری عصاره های نهایی برای میزان باقیمانده توسط دستگاه های High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)،Gas Chromatograph/NPD (GC/NPD) Gas/Mass Spectrometer (GC/MS) صورت گرفت. داده های بدست آمده با حداکثر میزان مجاز بقایای آفت کش Maximum Residue Limit (MRL) کدکس غذایی و ملی مقایسه گردیدند و نتایج نشان داد که ۶ و ۲۰ مورد یعنی ۲۴ و ۸۰ درصد به ترتیب بر اساس کدکس غذایی و ملی برای کلرپیریفوس و ۱۴ مورد یعنی ۵۶ درصد نمونه ها بر اساس کدکس غذایی برای دلتامترین دارای آلودگی بیش از حد مجاز بودند.