مقاله اندازه گیری آرسنیک موجود در گیاهان سیب زمینی و هویج در دشت قروه به روش جذب اتمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری آرسنیک موجود در گیاهان سیب زمینی و هویج در دشت قروه به روش جذب اتمی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرسنیک
مقاله دشت قروه
مقاله سیب زمینی
مقاله هویج
مقاله جذب اتمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوفرستی عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: نیک پور طراوت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به آلودگی آب های زیرزمینی در دشت قروه و بیجار به آرسنیک و استفاده از این منابع برای کشاورزی، با احتمال نفوذ این مواد به محصولات زراعی، میزان آن در دو محصول سیب زمینی و هویج مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: اندازه گیری آرسنیک به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی و آماده سازی نمونه ها با روش سوزاندن و خاکستر کردن صورت پذیرفت. در این بررسی، نمونه برداری از ۲۴ نمونه سیب زمینی در ۱۲ مزرعه و ۴ نمونه هویج از ۲ مزرعه صورت پذیرفت.
یافته ها و نتایج: در بخش خوراکی سیب زمینی ، در ۱۱ نمونه، آرسنیک کم تر از ۱۰، در ۹ نمونه بین ۲۰- ۱۰ و در ۴ نمونه بین ۲۵- ۲۰ قسمت در میلیارد می باشد. در پوست نمونه ها، ۱۷ نمونه دارای آرسنیک کم تر از ۵۰، در ۵ نمونه آرسنیک بین ۵۰ تا ۱۰۰ و در ۲ نمونه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ قسمت در میلیارد بوده است. نسبت انتقال آرسنیک از پوست به بخش خوراکی در نمونه ها نیز از ۷ تا ۷۰ % متغیر می باشد. در ۴ نمونه هویج، مقدار آرسنیک در تمامی نمونه ها پایین تر از ۵ و در پوست بین ۴۸ تا ۷۸ قسمت در میلیارد بوده است. مقدار آرسنیک در پوست سیب زمینی در برخی نمونه ها بالا بوده که با توجه به پایین بودن نسبت انتقال به بخش خوراکی گیاه، با جدانمودن پوست، مقدار آن تا حد قابل توجهی کاهش می یابد. در هویج با توجه به ریشه های وسیع آن، مقدار زیادی از آرسنیک جذب ریشه شده و انتقال آن به پوست و بخش خوراکی گیاه کم تر می باشد.