سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی زاینده رودی – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، گروه برق
مهدیه اسلامی – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، گروه برق
مریم حافظی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، گروه برق
فاطمه ضیاالدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، گروه برق

چکیده:

توانایی ها و پتانسیل ادوات FACTS امروزه به شکل گسترده توسط مهندسان برق شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته است. ادوات FACTS بعنوان روش مفید و قابل استفاده و در عین حال با صرفه اقتصادی برای حل کردن مشکلات و محدودیت های خطوط شبکه انتقال و جایگزینی برای ایجاد خطوط جدید در شبکه می باشند. از انواع آن می توان به STATCOM اشاره نمود که بصورت موازی در مدار قرار گرفته و به عنوان جبران کننده در کنترل توان راکتیو و ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله از الگوریتمIPSO برای بهینه کردن اندازه و محل STATCOM و حداقل کردن انحراف ولتاژ در تمام باس های سیستم قدرت استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر ارزش و اعتبار بالای این روش می باشد.