مقاله اندازه های دور کمر و نسبت دور کمر به لگن به عنوان نشانگرهای عوامل خطرزای قلبی و عروقی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: اندازه های دور کمر و نسبت دور کمر به لگن به عنوان نشانگرهای عوامل خطرزای قلبی و عروقی در ایران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دور کمر
مقاله دور کمر به لگن
مقاله شاخص توده بدن
مقاله عوامل خطرزای قلبی و عروقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلی نژاد حمید
جناب آقای / سرکار خانم: فرزاد بابک
جناب آقای / سرکار خانم: بیاتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چاقی از جمله عوامل خطرزای اصلی در بروز بیماری های قلبی عروقی است. هدف از این پژوهش حاضر مشخص کردن شاخص های پیکرسنجی که بیشترین ارتباط را با عوامل خطرزای قلبی و عروقی را دارد، بود. در این پژوهش ۹۹۱ مرد و ۱۱۸۸ زن (۱۵ تا ۶۴ ساله) شرکت کردند. شاخص توده بدن، دور کمر، نسبت دور کمر به لگن، نسبت دور کمر به قد، و درصد چربی بدن آزمودنی ها اندازه گیری شد. نمونه های خون ناشتا گرفته شده و متغیرهای گلوکز خون، تری گلیسیرید، کلسترول تام، لیپوپروتیین با چگالی پایین و لیپوپروتیین با چگالی بالا اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد که به ترتیب شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به قد و نسبت دور کمر به دور لگن بیشترین درصد واریانس تری گلیسیرید، نسبت Tchol/HDL-C و لیپوپروتیین با چگالی پایین را در مردان توجیه می کند. حال آنکه نسبت دور کمر به دور لگن بیشترین درصد واریانس تری گلیسیرید و دور کمر بیشترین درصد نسبت Tchol/HDL-C و لیپوپروتیین با چگالی پایین را در زنان توجیه می کند. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که نسبت دور کمر به لگن و نسبت دور کمر به قد بهترین شاخص های پیشگویی کننده عوامل خطرزای قلبی و عروقی در مردان و نسبت دور کمر به لگن و دور کمر بهترین شاخص در زنان هستند. بنابراین شاخص های تعیین شده می توانند در جوامع شهری ایران کاربردهای عمومی و موثری را در جهت پیش بینی عوامل خطرزای قلبی عروقی داشته باشند.