سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طیبه حجاری – گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مصطفی علی بیگی –
عرفان قاسم خانی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

فاصله بین دو عدد فازی نقش مهمی درمدیریت تصمیم گیری ایفا می کند و همچنین میتواند درداده کاوی و الگوشناسی بطور وسیعی مورد استفاده قرارگیرد دراین مقاله روش جدیدی برای فاصله دو عدد فازی مثلثی ارایه شده است برای محاسبه این فاصله فازی ازنقاط ابتدایی و انتهایی عدد استفاده میشود این روش درمقایسه با روشهای دیگر دارای محاسبات کمتر بوده و نیز نتیجه یک عدد فازی نامنفی است درپایان با ارایه چندین مثال مزایای روش ارایه شده نشان داده شده است.