مقاله اندازه بهینه نابرابری درآمدی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصادی از صفحه ۱۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: اندازه بهینه نابرابری درآمدی در ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابری درآمدی
مقاله رشد اقتصادی
مقاله رگرسیون آستانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرایی خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به جهت یافتن اندازه بهینه نابرابری درآمدی متضمن رشد اقتصادی مطلوب برای اقتصاد ایران می باشد. این اندازه موسوم به حد آستانه ای است. اندازه نابرابری درآمدی بیش از این حد، اثرات منفی بر رشد اقتصادی دارد. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون آستانه دو بخشی «هانسن»، رابطه ای برای محاسبه اثرات حد آستانه ای نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی ایران حاصل گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد نابرابری درآمدی در ایران از یک الگوی حد آستانه ای دو بخشی پیروی می کند و مقدار این آستانه نیز ۰٫۴۴۱ است. همچنین نتایج، حکایت از وجود رابطه غیر خطی میان نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی دارد.