سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید کوشایان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
محسن اسمعیلی –
محمد علیزاده –

چکیده:

برخی از خواص هندسی ثقلی و اصطکاکی سه واریته آلبالو دررطوبت اولیه شان مورد بررسی قرارگرفت بیشترین ابعاد میوه بیشترین ابعاد هسته و بیشترین حجم ظاهری و حجم واقعی برای واریته Cigany meggy به دست آمد بیشترین و کمترین ضریب کرویت برای واریته های آلبالوی محلی ایرانی و Cigany meggy مشاهده شد کمترین و بیشتیرن مقادیر قطر میانگین هندسی به ترتیب برای واریته های Cigany meggy و البالوی محلی ایرانی بدست آمد بیشترین مقدار دانسیته توده ای و واقعی نیز برای واریته آلبالوی محلی ایرانی حاصل شد میزان رطوبت درواریته ها بین ۷۷ تا ۸۵ درصد بدست آمد حداکثر زاویه ریپوز دربین سطوح برای شیشه و برای واریته آلبالوی محلی ایرانی و حداکثر زاویه لغزش نیز دربین سطوح برای گالوانیزه و برای واریته Cigany meggy مشاهده گردید.