سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی منتظری قهجاورستانی، – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، کد پستی ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴ ،
محسن معظمی زاده –
امید کاویانی پور –

چکیده:

ناهمواریهای جاده ۱ بصورت ورودی به انواع مدلهای ارتعاشی خودرو، جهت انجام تحلیلهای دینامیکی و برای طراحی سیستمهای تعلیق غیر فعال، نیمه فعال و فعال اعمال می شود. پروفیل جاده ۲ یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در راحتیسفر، خوش فرمانی، مصرف سوخت و غیره میباشد. لذا کم کردن ناهمواریهای جاده مستقیما روی هزینه عملکرد خودرو تاثیرگذار است. بنابراین داشتن اطلاعات کافی در زمینه ناهمواریهای سطحی جاده ها ضروری بنظر می رسد. اندازهگیریپروفیل جاده برای نخستین بار از دهه ۱۹۲۰ آغاز شد. لازم به ذکر است که در این مقاله منظور ما از پروفیل جاده، پروفیلطولی میباشد در این تحقیق، نخست به بررسی انواع روشهای تجربی موجود برای اندازه گیری پروفیل و ناهمواریهای جاده پرداخته می شود. سپس یک روش تقریبی ساده و ارزان برای رسیدن به پروفیل جاده پیشنهاد می شود. بدین ترتیب که، پاسخخودرو به ناهمواریهای جاده توسط یک شتاب سنج داده برداری و ثبت می شود. سپس با استفاده از یک مدل ربع خودرو و بوسیله حل معکوس معادلات دینامیکی مدل، پروفیل جاده بدست می آید. از پروفیل بدست آمده، برای کلاسه بندی ناهمواری جاده با بهره گیری از استاندارد ایزو،PSDگرفته می شود. همچنین با استفاده از PSD پروفیل بدست آمده می توان از صحت نتایج حاصله، اطمینان پیدا کرد. در ادامه برای بررسی دقت روش پیشنهادی، در یک نمونه مورد مطالعه، پروفیل بدست آمده با پروفیل واقعی جاده مقایسه می شود