سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی بحیرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی مکانیک – مرکز تحقیقاتCAE
سیدمصطفی حسینعلی پور –
احسان طاهران –
پیمان طاهرخانی –

چکیده:

در این مطالعه، با استفاده از ترکیب کامپیوتر، دوربین دیجیتال و یک کد پردازشگر، رنگ سطح نان، اندازهگیری و آنالیز شد. جهت انجام این مطالعه، یک فر جت برخوردی آزمایشگاهی، ساخته و به سیستم دادهبرداری همزمان مجهز گردید. تغییرات وزن نان نیز اندازهگیری و توسط سیستم دادهبرداری، به صورت همزمان، مونیتور و ثبت میگردید. پارامترهای کنترلی فر، دما و سرعت جتها بود، که سرعت جتهای برخوردی با تغییر دور فن حاصل میشد. آزمایشهای پخت در دماهای فر ۱۵۰ ۲۲۵ و ۲۵۰ ،۲۰۰ ،۱۷۵ درجه سانتیگراد و با دورهای فن ۱۰ ،۳۰ ،۲۰ ۴۰ و ۵۰ هرتز در ۲۳ دقیقه انجام شد. از طریق پردازش تصاویر، اطلاعات رنگ به صورت کمی بیان گردید. در لحظات اولیه پخت، روشنی سطح نان، افزایش یافته و سپس با ادامه فرایند پخت، فاز تیره شدن آغاز می-شود. ارتباط بین تغییرات رنگ و وزن نیز در شرایط پخت مختلف به دست آمد. در دماهای پایین فر، رنگ تا پایان پخت با شیب تقریباً یکنواختی نسبت به درصد کاهش وزن تغییر میکرد. در حالی که در دماهای بالای فر، رنگ نان در لحظات اولیه پخت، تغییرات زیادی کرده و سپس تا پایان پخت، تغییر چندانی نمیکند.