سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل عسکری ساری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز صندوق پستی ۱۹۱۵
متین آذرپور –
اسما بزرگ پور –

چکیده:

در این تحقیق از ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpioو میگوی سفید هندی Penaeus indicus) در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و دامپزشکی استان خوزستان به منظور تعیین میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر، رطوبت و همچنین سطح انرژی در ماهی کپور معمولی و مقایسه آن با میگوی سفید هندی انجام شد. ماهی کپور در سه مرحله ی انگشت قد، متوسط و درشت (وزن بازاری ) و میگوی هندی در دو مرحله ی متوسط و درشت مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ۵ تیمار آزمایشی هر یک، با سه بار تکرار استفاده گردید. نتایج نشان داد میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر و رطوبت به طور میانگین در ماهی کپور معمولی به ترتیب ۶۷/۵ ، ۰/۲ ، ۹/۰۸ ، ۰/۵ ، ۵/۲ ، ۷۴/۱ درصد و سطح انرژی ۴۸۸۲ کالری بر گرم بود.