سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه خدری – سرپرست نوبتکاران آزمایشگاه پالایشگاه پنجم پارس جنوبی
کریم کرمی نژاد – سرپرست آزمایشگاه پالایشگاه پنجم پارس جنوبی
حامد حرافی – سرپرست نوبتکاران آزمایشگاه پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

چکیده:

کاستیک مصرف شده در پالایشگاههای گاز حاوی مقدارزیادی مرکاپتاید(RSNa)، سولفید سدیم(Na2S) و دی سولفیداویل(DSO) و مقدار کمی فنل ،کربنات و نمک های سولفات می باشد. در این مقاله برای کاهش مقدارCOD از واکنشگر فنتون استفاده شد,به این صورت که خنثی سازی تا ۵ pH=انجام گرفت سپس معرف فنتون(Fe+2/H2O2) را به نسبت ۱/۱و به مدت زمان ۵۰دقیقه و در دمای ۹۰ درجه سانتیگراد اضافه کردیم. نتایج حاصل حاکی از کاهش چشمگیر مقادیر COD و مرکاپتاید و سولفیدسدیم و دی سولفید اویل بود و مقدار کل COD بیش از ۸۲% کاهش پیدا کرد.