سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد صالح عاشق آبادی – دانشجویکارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

آلیاژهای حافظه دار به عنوان یکی از موادهوشمند و با ویژگی فعالسازی نقش مهمیرا درنسل فعلی مواد درحال پیشرفت ایفا می کند آلیاژهای حافظه دار به توانایی برگشت به شکل یا اندازه اولیه از پیش تعریف شده طی یک چرخه حرارتی اطلاق می شود این آلیاژها گروهی جدیدی از مواد هستند که قابلیت تبدیل انرژی گرمایی را به انرژی مکانیکی را دارند و قادرند که با به خاطر سپاردن شکل اولیه بعد از تغییر شکل به شکل اولیه خود بازگردند اساس این پدیده درآلیاژهای حافظه دار مبتنی برتغییر حالت مارتنزیتی است پدیده حافظه داری را بدین صورتمی تون تعریف کرد که اگر نمونهدرحالت کاملا مارتنزیتی به مقدار معینی تغییر فرم داده شود با گرم کردن آن برگشت به حالت آستنیتی شکل نمونه به حالت اول باز میگردد.