سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه پور محمدی – دانشجوی کارشناسی ارسد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه یزد
علی طالبی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
محمد حسن رحیمیان – کارشناس مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

بیشتر مساحت کشور ایران را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد. مسئله مدیریت منابع آب در این مناطق از مسائلی بوده که همیشه مورد توجه بوده است. با توجه به خشکسالی های اخیر مسئله مدیریت صحیح آب و استفاده بهینه از آن بیش از بیش در این مناطق ضروری می باشد. یکی از راههای هدر رفت آب به ویژه در این مناطق تبخیر و تعرق می باشد که سهم مهمی در اتلاف آب بویژه در مناطق مرکزی ایران دارد. تبخیر و تعرق در هر منطقه تابع پارامترهای اقلیمی و ویژگیهای توپوگرافی منطقه می باشد. شناخت پارامترهای تاثیر گذار و شدت تاثیر آن بر روی تبخیر و تعرق در هر منطقه می تواند کمک زیادی به شناخت این پدیده بعنوان یکی از منابع بزرگ هدر رفت آب در هر منطقه باشد. منطقه یزد در مرکز ایران از جمله مناطق خشک کشور می باشد که شناخت پارامترهای موثر بر تبخیر و تعرق و شدت تاثیر آنها می تواند در جهت مدیریت منابع آب منطقه کمک زیادی کند. در این مقاله به بررسی حساسیت تبخیر و تعرق نسبت به پارامترهای اقلیمی مختلف در منطقه پرداخته شده و تاثیر تغییرات هر یک از پارامترها در هر یک از ماههای مختلف سال بررسی می شود.