سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مودی – گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچ
سید رضا علمی حسینی –

چکیده:

با توجه به گسترش روزافزون خطوط انتقال نفت و گاز در سراسر جهان و نیاز به ارزیابی مداوم عملکرد صحیح این خطوط، روش‌های تست‌های غیر مخرب و به ویژه روش‌های مغناطیسی در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه شرکت‌های سازنده این تجهیزات قرار گرفته‌اند. در این مقالهاز میان روش‌های مختلف موجود، روش پرتو نگاری مغناطیسی و روش حافظه مغناطیسی در تشخیص عیوب خطوط انتقال نفت و گاز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این روش‌ها با کاهش هزینه‌های مربوط به بازرسی و نگه‌داری خطوط لوله، قابلیت شناسایی هرگونه ترک و عیب را در مقطع خطوط لوله‌ فراهم می‌آورند. مزیت استفاده از روش حافظه مغناطیسی فلز در مقایسه با سایر روش‌ها قابلیت پیش‌بینی رخداد شکست و نیز تخمین عمر کاری لوله‌های مدفون در عمق زمین می‌باشد . این روش با مرتبط ساختن مغناطیس شوندگیلوله و تنش‌های پسماند آن می‌تواند در تحلیل شکست و آنالیز گسترش ترک در لوله‌ها موثر واقع شود.