سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد خاشعی –
ایمان ابوعلی –
اکبر رستمی –

چکیده:

همانطور که واضح است پرچ ها RIVET نقش مهمی در تشکیل شاکله ی اصلی هواپیما دارند زیرا بوسیله پرچهاست که فریمهای مختلف هواپیما بهم متصل شده و شکل می گیرند از طرفی اکثر پرچ ها بدلیل تماس بسیار زیاد با جو در معرض بوجود آمدن بیشترین عیوب قرار دارند از این رو تست پرچ ها باید بسیار دقیق و منظم انجام گیرد تا از ایجاد صدمه شدید به هواپیما جلوگیری شود از آنجایی که تستهای غیرمخرب نظیر تست مایعات نافذ به دلیل داشتن پوشش رنگ یا رادیوگرافی به دلیل سطحی بودن ترکها و آلتراسونیک بدلیل مواضعی که جای قرار گرفتن پروب مناسب وجود ندارد برای تست پرچ ها محدودیت دارند از تست جریان گردابی (Eddy Current استفاده می شود البته تست جریان گردابی برروی پرچ ها نیاز به تست بلوکهایی دارد که به کمک آنها بتوان دستگاه موجود را برای دیدن عیوب مختلف کالیبره کرد.