سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حاتم وحدتی –
هاشم پروانه مسیحا –

چکیده:

انتگرال فازی عملگری غیر خطی از توابع وابسته به اندازه ی فازی می باشد. در این مقاله ما به بحث و بررسی در موردانتگرال فازی سوگنو ۱ خواهیم پرداخت. نشان خواهیم داد که قضایای معروف آنالیز کلاسیک، از قبیل لم فاتو، قضیه همگرایی یکنوا در مورد انتگرال فازی سوگنو نیز برقرار می باشند. ولی قضیه همگرایی مغلوب لبگ در مبحث انتگرال فازی سوگنو برقرار نمیباشد.