مقاله انتقال ژن لوسیفراز حشره شب تاب گونه ایرانی Lampyris turkestanicus با نشر نور قرمز به گیاه بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۱۴ تا ۳۲۵ منتشر شده است.
نام: انتقال ژن لوسیفراز حشره شب تاب گونه ایرانی Lampyris turkestanicus با نشر نور قرمز به گیاه بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوسیفراز حشره شب تاب
مقاله ساب کلونینگ
مقاله انتقال ژن
مقاله بنفشه آفریقایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزمی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی جواران مختار
جناب آقای / سرکار خانم: حسین خانی سامان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنزیم لوسیفراز حشره شب تاب (luc) یکی از مهم ترین آنزیمهای صنعتی است که به طور وسیع در زمینه های مختلف پزشکی، بیوتکنولوژی و بیولوژی سلولی و مولکولی کاربرد دارد. این آنزیم، به دلیل داشتن خصوصیاتی هم چون حساسیت بالا، تکرارپذیر بودن و قابلیت اندازه گیری کمی آن، کاندیدای بسیار مناسبی در زمینه تصویربرداریهای بیولومینسانس در شرایط طبیعی و در سیستمهای گزارشگر می باشد. تحقیق حاضر جهت ساب کلونینگ و انتقال ژن لوسیفراز حشره شب تاب گونه ایرانی L. turkestanicus با نشر نور قرمز در گیاه بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha) انجام گرفت. بدین منظور ژن لوسیفراز (luc) با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با آغازگرهای اختصاصی از ناقل pET 28a جداسازی و در ناقل بیانی pCAMBIA1304 اتصال گردید. ناقل نوترکیب جدید (pCAMLUC) با استفاده از بررسیهای Colony PCR، PCR، هضم آنزیمی، توالی یابی و هم ردیف سازی آن در بانک اطلاعاتی (GenBank)، مورد تایید قرار گرفت. ژن هدف به کمک آگروباکتریوم سویه LBA4404 به گیاه بنفشه آفریقایی منتقل گردید و گیاهان تراریخت بر روی محیطهای کشت انتخابی حاوی آنتی بیوتیکهای هیگرومایسین و سفوتاکسیم باززا شدند. آنالیزهای PCR و RT-PCR حضور ژن در ژنوم گیاه و نسخه برداری از آن را تایید کرد. همچنین نتایج حاصل از سنجش لومینومتری، فعالیت آنزیم لوسیفراز را در بافتهای برگی بعضی از گیاهان نشان داد. در این سنجش حداکثر نور نشر شده RLU/sec 20000 بود در حالی که در گیاهان شاهد نشر نوری سنجیده نشد.