مقاله انتقال ژن بتا ۱ و ۳ گلوکاناز (bgnI) از Trichoderma virens به گیاه کلزا جهت ایجاد مقاومت علیه قارچ Sclerotinia sclerotiorum که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی ایران از صفحه ۲۸ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: انتقال ژن بتا ۱ و ۳ گلوکاناز (bgnI) از Trichoderma virens به گیاه کلزا جهت ایجاد مقاومت علیه قارچ Sclerotinia sclerotiorum
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله ژن bgnI
مقاله انتقال ژن
مقاله باززایی
مقاله Sclerotinia sclerotiorum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلزا به عنوان یکی از محصولات مهم زراعی نسبت به بسیاری از قارچ های بیماری زا حساس می باشد. یکی از روش های ممانعت از نفوذ قارچ های بیماری زا به درون گیاهان، استفاده از آنزیم های هیدرولازی نظیر گلوکانازها می باشد که باعث تجزیه دیواره این قارچ ها شده و قادرند از کلونیزه شدن آنها در گیاه جلوگیری نمایند. در این تحقیق جهت ایجاد مقاومت به قارچ Sclerotinia sclerotiorum در گیاه کلزا، ژن bgnI (کد کننده آنزیم بتا ۱ و ۳ گلوکاناز) به این گیاه منتقل گردیده و میزان مقاومت آن مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا ژن bgnI با منشا قارچ Trichoderma virens در وکتور بیانی pBI121GUS تحت پروموتر CaMV 35S کلون و با استفاده از الگوی PCR و هضم آنزیمی مورد تایید قرار گرفت. جهت انتقال ژن کلون شده از Agrobacterium tumefaciens سویه LBA4404 و ریز نمونه های کوتیلدونی استفاده گردید. جهت تشخیص گیاهان تراریخت به دست آمده از الگوی PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، و نیز Souther dot blot استفاده گردید. ارزیابی مقاومت گیاهان تراریخت در برابر قارچ S. sclerotiorum به روش radial diffusion assay انجام گرفت. آنالیز نتایج به دست آمده نشان داد که گیاهان تراریخت، نسبت به گیاه شاهد (کلزای غیر تراریخت) در برابر قارچ S. sclerotiorum از مقاومت بیشتری برخوردار می باشند.