سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا رحمتی – (دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک)
مجید رمضانی – هیئت علمی-استادیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک)
محمد علیمرادی –

چکیده:

انتقال یون های کادمیوم از میان غشا مایع توده ای با استفاده از لیگاند دی(۲- ایمینو سیکلو پنتیلیدن مر کپتو متیل)دی سولفید (DICMD) محلول در کلروفرم به عنوان فاز حامل در دمای C° ۲۵ مورد مطالعه قرار گرفته شد.پارامترهای اساسی موثر در فرآیند انتقال بررسی شده شامل : pH فاز منبع، غلظت فاز حامل و نوع حلال مورد استفاده در غشا، نوع و غلظت فاز دریافت کننده و زمان ماندن روی همزن مکانیکی بوده است .در این تحقیق انتقال محلول کادمیوم (۵–١۰×١مولار) در فاز منبع با ( pH 5)از میان محلول DICMD (۳–١۰×١ مولار) حل شده در کلروفرم به عنوان فاز حامل به داخل فاز دریافت کننده(اسید نیتریک ۰۵/۰ مولار) با بازده ١۰۰٪ در زمان ۲ ساعت به دست آمد. این روش به طور موفقیت آمیزی برای استخراج یون کادمیوم در نمونه های آب رودخانه،آب های زیر زمینی و آب دریا وهم چنین باتری Ni – Cd بکار برده شد و آزمایش با موفقیت انجام گردید.