سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشا

چکیده:

تحقیقات گسترده در توسعه روش های پخش دارو(Drug deliveryمنجر به یافتن راه هایی مطمئن برای حداقل آلودگی ناخواسته و حداکثر تاثیر دارو در نقاط هدف شده است. با پیشرفت تدریجی علوم از این ناقل ها برای انتقال توالی هایDNA به نقاط هدف استفاده شد. این توالی ها مربوط به ژن های مورد نیاز برای تولیدماده ای خاص بودند که کمبود آن عامل ایجاد بیماری بود. این تحولات راه را برای استفاده از نانو مواد در انتقال ژن به سلول ها و بافت ها هموار نمود. استفاده از ساختار های مختلف نانو برای اتصال به قطعاتDNAگزارش شده اما پلیمر های شاخه دارDendrimers) بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. این ساختار ها توانایی بیشتری برای باند شدن با مولکولDNAو همچنین پروتئین ها دارند و از این جهت بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند، اما نانو لوله ها هم بطور محدود تر مورد استفاده قرار گرفته اند. این کاربرد در گیاهان و با اهداف کشاورزی هم مورد استفاده قرار گرفته است که بارزترین آن انتقال ژن با استفاده از نانو ذرات سیلیس به سلول های گیاهی بوده است. تکنیک های توسعه یافته در این زمینه امکان انتقال مواد را به محیط های مورد نظر فراهم می کند و همچنین می توان دز آزاد سازی مواد را نیز کنترل نمود. این ذرات همچنین بدون ایجاد حساسیت یا پاسخ سیستم ایمنی می باشند. انتقال هوشمند مواد از طریق نانو ذرات در سیستم های زیستی راهکاری عمومی برای طیف وسعی از کاربرد ها می باشد و با اندک تغییر درروشها و مواد مورد استفاده، از انتقال مواد در سیستم گیاهی تا درمان غده های سرطانی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی کاربرد ها، پیشرفت های جدید و افق های پیش رو در این عرصه از تکنولوژی نانو می پردازیم.