سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هوشنگ دباغ – دکترای سازه، بخش عمران،عضوهیئت علمی دانشگاه کردستان
محمد شکرچی زاده – دکترای سازه، بخش عمران،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمدامین عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش عمران،دانشگاه کردستان

چکیده:

همانطور که می دانید المانهای بتنی پس از ایجاد ترک در آنها هنوز می توانند تا حدی نیروهای برشی و تنش ها را منتقل نمایند. یکی از راههای انتقال این نیروها قفل وبست سنگدانه ای است. این مقاله حاصل یک کار آزمایشگاهی گسترده روی این پدیده می باشد که نتایج در قالب نمودارهای ارتباطی بین پارامترهای عرض ترک، لغزش صفحات ترک، تنش برشی و تنش نرمال است. برای معرفی بیشتر و شناساندن کارائی های برتر بتن خودتراکم نسبت به بتن معمولی، از بتن خودتراکم با مقاومت فشاری مکعبی ۴، ۴۵ مگاپاسکال استفاده نموده ایم و نتایج حاصله از آزمایشهای برشی که روی ۴۰ نمونه انجام شده است، بدست آمده. این نمونه ها دارای هندسه خاصی بوده که شرایط آزمایش برش خالص را فراهم مینماید. با توجه به کمبود اطلاعات در بخش خواص و ارتباط بین پارامترهای مختلف در بتن های مختلف، امید است این تحقیق گام کوچکی در رفع این نقیصه برداشته باشد.