سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین مرادی مخلص – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
فرامرز ملکیان – دکتری برنامه ریزی درسی
حسین مهدی زاده – دکتری یادگیری الکترونیکی
جمشید حیدری – کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده:

انتقال مفاهیم به یادگیرنده پیش زمینه رشد مهارت ها و توانایی های ممتازی مانند حل مسئله و خلاقیت است انتقال مفهوم در محیطهای یادگیری مجازی و محیطهای واقعی کلاس درس هر دو امکان پذیر بوده اما استفاده تلفیقی از این دو محیط در انتقال مفاهیم بسیار کارامدتر است دراین بین انتقال مفاهیم رایانه ای در آموزش هزاره سوم از حساسیت دو چندانی برخوردار است که ضرورت ایجاد محیطهای تلفیقی برای انتقال این مفاهیم را اجتناب ناپذیر می کند هدف پژوهش انتقال مفاهیم رایانه ای به روش تئاتر خلاق در محیطهای یادگیری تلفیقی است جامعه اماری شامل کلیه نواموزان مقطع پیش دبستانی شهرستان اسد اباد که تعداد انها ۷۸۲ نفر در ۲۹ کلاس بود روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود که در مجموع ۶۰ نفر در ۴ کلاس ۱۵ نفره انتخاب شدند. روش پژوهش شبه ازمایشی بود و در آن چهارگروه بصورت طرح سولومون در گروه ها جای گرفتند ابزار گرداوری داده ها شامل ازمون ۱۵ سوالی یادگیری مفاهیم رایانه ای با پایایی ۰/۸۰ ازمون ۱۵ سوالی یادداری مفاهیم رایانه ای با پایایی ۰/۸۰ و یک پرسشنامه ۶ سوالی جهت ارزیابی نگرش نواموزان با پایایی ۰/۸۵ بوده است.