سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

دانیال اژدری – عضو هیأت علمی، موسسه تحقیقات شیلات ایران
محمدسعید سنجانی – فوق لیسانس فیزیک دریا، کارشناس ارشد بخش اکولوژی، موسسه تحقیقات شیلات
حسین صفاری – فوق لیسانس شیمی، کارشناس بخش اکولوژی، موسسه تحقیقات شیلات ایران
سعید حاجی رضایی – فوق لیسانس شیلات، موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده:

برای حفظ و نجات گونههای مرجانهای محصور شده بین دایکهای شمالی و جنوبی طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، طی یک عملیات ۴۵ روزه در بازه زمانی ۴ ماهه از آبان تا پایان بهمنماه سال ۱۳۹۰ ، تعداد ۲۸۰۰۰ کلنی مرجان در گونهها و اندازههای متفاوت (حتی با قطریبیش از ۳ متر) توسط مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار وابسته به مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، با روشهای استاندارد و موفقیت۳ کیلومتری در محدوده پارک ساحلی هتل لیپار، انتقال داده شد. پروژه فوق طی دو مرحله پایلوت و نهایی اجرا / کامل به سایت جدید در فاصله ۵ و پس از کنترل و تعیین بهترین روش، عملیات اجرایی پروژه توسط کارشناسان خبر ه و غواصان ماهر به طور همزمان در ۴ مرحله شامل : بسترسازی در سایت جدید با سازههای مصنوعی، جداسازی مرجان از سایت قدیم، انتقال مرجان به سایت جدید و در مرحله آخر استقرار تثبیت۵ مترمربع با × مرجانها بر روی بسترهای مصنوعی به اجرا رسید. برای استقرار مرجانها در سایت جدید تعداد ۳۷ پچ مصنوعی در ابعاد ۱۰ استفاده از سازههای بتنی ساخته شد. مرجانها با توجه به نوع و اندازه آنها با استفاده از تجهیزات مکانیکی مخصوص توسط غواصان ماهر از بستر خود جدا و با سبدهای مخصوص با حداقل سرعت و بدون وارد شدن استرس به سایت جدید انتقال داده شدند . در طول اجرای عملیات انتقال و همچنین یک دوره ۳ ماهه پس از اتمام عملیات، وضعیت سلامت مرجانهای انتقال داده شده بطور مستمر مورد پایش قرار گرفت. طبقمشاهدات انجام یافته کلیه مرجانها در سلامت کامل قرار داشته و مراحل رشد مرجانها نیز مشاهده میشود. همچنین سایت جدید زیستگاه بسیار مناسبی برای انواع آبزیان شده است، که این خود به منزله موفقیت این پروژه است که برای اولین بار در ایران و حتی منطقه در چن ین ابعادی اجرا شده است.