مقاله انتقال طب هندی به جهان اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۳۵۱ تا ۳۶۸ منتشر شده است.
نام: انتقال طب هندی به جهان اسلام
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جندی شاپور
مقاله یونان
مقاله پزشکان هند
مقاله پزشکان مسلمان
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی بلبان آباد بدریه
جناب آقای / سرکار خانم: الهویی نظری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله تاثیرپذیری سنت های پزشکی در طول تاریخ، از یگدیگر امری پوشیده نیست، از جمله می توان به سنت تاثیر طب اسلامی از طب هندی اشاره کرد. سرزمین هندوستان، به عنوان گهواره یکی از بزرگترین تمدنهای بشری، با تنوع اقلیمی، قومی، مذهبی، فرهنگی، عرصه ظهور مکاتب پزشکی متفاوتی است. ویژگی های طبیعی، محیطی، جغرافیای آن و بهرمندی از پوشش گیاهی متنوع و نیز آمیختگی گونه های ابتدایی طبابت با مسائل روحی و دینی باعث شد، طب هندی در شکل های مختلف طبابت، جراحی، گیاه درمانی و داروشناسی بروز کند و دستاوردهای آن از طریق مراکز فکری و فرهنگی ملل مجاور آن روزگار، به حوزه تمدن اسلامی وارد شد. این مطالعه در صدد است تا از طریق روش کتابخانه ای و با تکیه بر منابع موجود، به بررسی راه های انتقال این علوم به حوزه تمدن اسلامی بپردازد. یافته های اساسی این بررسی نشان می دهد، که از دوره عباسیان به بعد، مسلمانان به طور گسترده، به اخذ و اقتباس علم پزشکی هندیان پرداخته اند، البته در این انتقال ایران و یونان به عنوان واسطه های غیر مستقیم نقش اساسی داشته اند و استفاده از دستاوردهای آنان، باعث غنی و عمق بخشیدن به این شاخه از دانش پزشکی مسلمانان شده است.