سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امان اله جوانشاه – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشور
عبدالحسین محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
علی خواجویی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم

چکیده:

پسته گیاهی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کشت می شده است پسته سیستم ریشه ای بخصوصی دارد و آن این است که تولید ریشه های فرعی در آن ضعیف است این مشکل اساسی پسته باعث شده است که به هنگام انتقال دانهال پسته از خزانه به زمین اصلی برای اینکه ریشه اصلی آسیب نبیند آن را همراه با گل و لای اطراف آن که اصلاحا به آن گلبری گفته می شود حمل کرد که باعث صرف هزینه های سنگین برای باغداران می شود هدف از این پژوهش کاهش هزینه های انتقال و دانهال برای باغداران می باشد که این هدف با امکان انتقال دانهال ریشه لخت مسیر خواهد شد و در صورت تحقق انتقال دانهال ریشه لخت م یتوان دانهال پیوندی پسته راتولید کرد و اقدام به احداث باغات یکنواخت نمود. دراین پژوهش به منظور باززایی ریشه آسیب دیده از سیتوکینین های مختلف که شامل بنزیل آدنین ، کینتین و سیتوکینین به غلظتهای ۱۷۵PPM و ۱۰۰-۵۰ و بنزیل آمینو پورین به غلظت ۱۷۵PPM بصورت غوطه وری ریشه دانهال ها در این سطوح هورمونی استفاده شد.