سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی سمنانی رهبر – استادیار دانشگاه امام حسین (ع) دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی
طاهره کاغذچی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

وجود ویتامین ها، پروتئینها و مواد آلی دیگر در آب سیب سبب گردیده است که این ماده نسبت به عملیات تبخیر حساس بوده و به همین دلیل تبخیر باید در تجهیزاتی صورت پذیرد که حداقل زمان اقامت و حداکثر راندمان را دارا باشند. وجود این خصیصه در تبخیر کننده لوله ای بلند با فیلم ریزان آن را برای تغلیظ آب سیب بسیار مناسب ساخته است. در این مقاله به ترکیبات موجود درآب سیب و اثر تغلیظ بر آنها پرداخته شده است و ضریب انتقال حرارت ضخامت فیلم مایع و زمان اقامت آن در تغلیظ آب سیب بدست امده از مناطق مختلف ایران در یک پایلوت نیمه صنعتی متشکل از یک تبخیر کننده حاوی فیلم ریزان مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان میدهند که تغییرات ضخامت فیلم ، ضریب انتقال حرارت و خواص ئیدرودینامیکی و حرارت سیال کاملاً در محدوده جریان آرام استو می وان با انجام چند مرحله، آب سیب را بهغلظت مناسب رساند و به حد استاندارد لازم برای نسبت غلظت کنسانتره به اسیدیته دست یافت.