سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد ارزانی شهنی – دانشجو کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
امیر مقصودی – دانشجو کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
حمید ممهدی هروی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

سیستم حرارتی محفظه احتراق ضربانی دارای فواید زیادی نسبت به کوره های متداول می باشد، بطور مثال می توان به راندمان حراتی در حدود ۹۵ درصد یا بیشتر، آلودگی پایین CO و Nox و سرعت بالای انتقال حرارت در لوله خروجی اشاره نمود که این سرعت ۲٫۵ برابر بیشتر از زمانی است که جریان آشفته با ریتولدز یکسان باشد. آشنایی با انتقال حرارت در لوله خروجی برای طراحی بخش احتراق ضربانی به دو دلیل مهم است: ۱- تاثیر انتقال حرارت بر مکانیزم ابتدایی احتراق، در زمان تغییر دمای گاز در محفظه احتراق ضربانی. ۲- درک انتقال حرارت و شناخت آن امکان بهینه سازی و بهبود انتقال حرارت را فراهم می سازد. در این مقاله به بررسی محفظه های احتراق ضربانی، انتقال حرارت و عوامل موثر بر آنها مانند خصوصیات زمانی، فرکانس، دامنه، میانگین نرخ جریان و مقایسه نتایج حاصل از روشهای آزمایشگاهی با روشهای حل عددی پرداخته شده است.