سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی داستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
علیرضا شاطری – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

دراین مقاله جریان جابجایی آزاد ارام دریک محفظه دو بعدی پرشده از نانوسیال بررسی شده است دیواره راست این محفظه دردمای سرد و دیواره مقابل دردمای گرم است سایردیواره های محفظه آدیاباتیک است برروی دیواره سرد یک بافل مورب قرارگرفته که دردمای سرد نگهداشته می شود یک بافل مورب قرارگرفته که دردمای سرد نگهداشته می شود هدف ازاین بررسی پیش بینی اثرعدد رایلی زاویه بافل طول بافل موقعیت بافل و همچنین اثرافزودن نانوذره مس دردرصد های حجمی متفاوت برمیدان جریان و دما و نرخ انتقال حرارت می باشد جهت این بررسی معادلات دو بعدی بقا جرم مومنتم انرژی از روش اختلاف محدود مبتنی برحجم کنترل و الگوریتم سیمپل حل شده اند نتایج بیانگر این واقعیت است که با افزایش عدد رایلی و افزایش طول بافل عدد ناسلت روی دیواره گرم افزایش می یابد همچنین با افزوده شدن نانوذره به سیال عدد ناسلت افزایش می یابد.