سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مصطفی فتاحی باغی – کارشناس ارشد، کارشناسی ارشد برق- الکترونیک، الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وحید سبزپوش ساروی – کارشناس ارشد، کارشناسی ارشد برق ، قدرت، دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
پرویز امیری – استادیار، دکترا، الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

کوره القایی نیاز به تغذیه ای با فرکانس بالا دارد. ولتاژ فرکانس بالا، این توانایی را دارد که جریان گردابی فرکانس بالا را در قطعه کار القاء کند. مشکل اصلی این است که تغییر اندوکتانس بار، موجب تغییر فرکانس کوره القایی می شود. در این مقاله ساختاری بر مبنای یک خازن متغیر بطور سری با بار ارائه شده است. برای ایجاد چنین خازنی، از یک سلف و دو کلید الکترونیک قدرت استفاده شده است. کلیدها از نوع IGBT بوده و به صورت معکوس با هم، با سلف موازیشده اند. همچنین با ترکیب خازن متغیر اکتیو و تکنیک ردیابی ماکزیمم توان MPPT ، حداکثر توان در فرکانس ثابت به کورهالقایی منتقل می گردد. روش MPPT در حقیقت به دنبال این است که نقطه کار سیستم را در نقطه ماکزیمم توان قرار دهد؛ به عبارت دیگر از حداکثر توان کوره القایی در شرایط تغییر بار بهره می گیرد. در این مقاله برای دستیابی به حداکثر توان از الگوریتمآشفتگی و مشاهده کردن استفاده شده است. با استفاده از مدار کنترلی پیشنهادی به صورت لحظه ای، اندازه خازن با کنترل زاویه آتش کلیدهای موازی آن متناسب با بار کوره تغییر می کند. مقدار این خازن متغیر توسط کنترل کننده MPPT کنترل می گردد. صحت سنجی سیستم کنترل پیشنهادی برای کوره القایی با توان ۶٫۵ کیلووات و فرکانس کاری ۱۱ کیلوهرتز در محیط نرم افزار Matlab/Simulink انجام شده است