سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رستم اکبری کنگرلوئی – مدرس رسمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور_دانشکده فنی و حرفه ای تبریز
محمد بابازاده آغ اسماعیلی – مدرس رسمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور_دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

چکیده:

این تحقیق به مطالعه انتقال حرارت و جرم درفرمهای صنعتی پخت بیسکویت می پردازد دراین فرها حرارت درابتدای آن بوسیله یک مشعل تامین می شود دراین فرها حرارت درابتدای آن بوسیله یک مشعل تامین می شود گازهای داغ حاصل ازاحتراق از داخل دو کانال موازی که دربالا و پایین محفظه پخت قرار دارند عبور داده می شود و حرارت بصورت غیرمستقیم به وسیله تشعشع جابجایی و هدایت به بیسکویت ها منتقل می شود برای صرفه جویی درانرژی مصرفی هوای داغ خروجی از کانالهای بالایی و پایینی درانتهای فروارد کانال برگشت می شود نتایج حاصله نشان میدهد که حرارت جذب شده بوسیله بیسکویت ۶۹ درصد از طریق تشعشع ۲۸ درصد از طریق جابجایی و ۳ درصد از طریق هدایت صورت میگیرد که مقدار درصد هدایت به نوع نوار نقاله بستگی دارد مدت زمان پخت به دمای محفظه پخت بستگی دارد مثلا دردمای حدود ۲۰۰ درجه سانتیگراد برای رسیدن به رطوبت ۴ درصد دربیسکویت مدت زمان پخت حدود ۷ دقیقه می باشد با افزایش دمای محفظه پخت مدت زمان پخت برای رسیدن به رطوبت مشخص کاهش می یابد بنابرنتایج حاصله تعادل بین نرخ انتقال حرارت و نرخ انتقال جرم برقرار است.