سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالعظیم عطائی –
محمد باقر راست پور –
رهام یزدان پناه –

چکیده:

توسعه و بالندگی هر جامعه ای در نتیجه برنامه ریزی توسعه و تدوین استراتژیهای توسعه پایدار است .توسعه به مفهوم تحول کیفی، گذار از دوره ای به دوره دیگر مستلزم ایجاد تغییر همه جانبه در ابعاد اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و… است. توسعه، فرایندی در هم تنیده ودارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی،اجتماعی وفرهنگی است و به معنای فراهم شدن زمینه های لازم برای پیدایی ظرفیت ها و قابلیتهای عناصر مختلف در اجتماع ومیدان یافتن آنها برای دستیابی به پیشرفت وافزایش توانائیهای کمی وکیفی در بطن جامعه و حکومت است که علاوه بر عقلانیت ابزاری هابرماس، عقلانیت فرهنگی وعقلانیت ارتباطی را نیز در بر می گیرد. هابرماس، ۰۷۳۴ . کشور ایران در چند سال اخیر اقدامات بسیار مهمی برای خودکفایی کرده است و در راستای همین مسیر با توجه به مطالعات بازار انجام شده در فصل دوم همین مقاله مشاهده می شود با توجه به کاربردهای بسیار زیاد اکسید پروپیلن و پلی پروپیلن گلایکول هنوز تکنولوژی ساخت این محصولات در اختیار کشور ایران قرار نگرفته است و سالیانه مبالغ بسیار کلانی برای وارد کردن این محصولات هزینه می شود. اکنون با مطالعات انجام گرفته و بررسی بازارهای داخلی و خارجی و مطالعات فنی صورت گرفته در این خصوص و با مشاوره گرفتن از یک شرکت کره ای به این نتیجه خواهیم رسید که نه تنها داشتن این محصولات ما را چندین قدم به سوی خودکفایی هدایت خواهد کرد، بلکه با داشتن این تکنولوژی و مدیریت جهت انتقال این تکنولوژی از خروج ارز جلوگیری کرده و حتی می توانیم این محصولات را در سالهای آتی به دیگر کشورهای خاورمیانه صادر کنیم.