سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید نوری – قطب علمی و اتوماسیون بهره برداری سیستم های قدرت -دانشکده برق – دانشگاه
عباس شولائی – قطب علمی و اتوماسیون بهره برداری سیستم های قدرت – دانشکده برق – دانشگ

چکیده:

در این مقاله یک روش کنترلی برای انتقال حداکثر توان به کوره القایی با اندوکتانس متغیر در حالت فرکانس ثابت ارائه می شود. تغیر بار از مشخصات ذاتی کوره القایی است بنابراین نیازمند یک الگوریتم تطبیقی مطابق با تغیرات بار م ی باش د. علاوه بر این یک رنج وسیع توان برای بهبود عملکرد کوره مطابق با این تغییرات لازم است . روش کنترلی ارائه شده ضمن اینکه این محدوده تغییر توان را کاهش می دهد با توجه به اینکه فرکانس، فرکانس رزونانس م یباشد و ولتاژ و جریان خروجی اینورتر هم فاز می شوند ، بیشترین ت وان را به بار منتقل می کند. نتایج شبیه ساز ی با Simulink/Matlab انجام شده است، که با استفاده از مدار کنترلی با سنجش اختلاف فاز ولتاژ و جریان خروجی اینورتر به صورتلحظه ای اندازه خازن با کنترل زاویه آتش کلید هایموازی ان متناسب با بار تغییر یکند که نتایج تایید کننده این موضوع م یباشد.