سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داوود یحیایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

خلیج فارس از دوره باستان تا به امروز، همواره از اهمیت بازرگانی خاصی در تجارت دریایی برخوردار بودهاست، لذا از دوره هخامنشیان تا قرون هشتم و نهم هجری، بنادر متعددی در خلیج فارس اهمیت و مرکزیت یافتند. بنادر مذکور عمدتا در سواحل شمالی خلیج فارس قرار داشتند که از موقعیت بهتری برای تجارت در یایی برخوردار بودند و تحت حمایت حکومت های ایرانی حاکم بر خلیج فارس قرار داشتند. این مقاله در پی آن است تا انتقال تدریجی این مرکزیت بازرگانی از اُبلّه در دوره اشکانیان تا بندر هرمز در قرن هفتم هجری را بررسی و تبیین نماید.