سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر فتحی مقدم – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

توزیع ناهمگونی مکانی و زمانی منابع آب، افزایش جمعیت در برخی مناطق، افزایش خسارات ناشی ازسیلابها و خشکسالی ها، طرحهای انتقال آب بین حوضه ای را بعنوان یکی از ساده ترین روشهای کاهش بحران در کنار دیگر روشها مطرح کرده است. در هر طرح انتقال آب بین حوضه ای می توان دو حوضه مجزا تعریف نمود. یکی حوضه مقصد که به آن منطقه قرار است آب انتقال داده شود و دیگری حوضه مبدأ که همان حوضه بالادستی است که قرار است آب از آن برده شود. در این میان توسعه باغات به عنوان یکی از بهترین و مؤثرترین راههای توسعه آبخیزداری است. از جمله اینکه انتقال آب بر طبق معیارهای یونسکو صورت پذیرد. همچنین شیوه انتقال آب بین حوضه ای باید به گونه ای باشد که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند.