سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی خادمی شمامی – دانشجو دکتری، گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
محمدحسین امید – استاد، گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
جواد فرهودی – استاد، گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق، خصوصیات انتقال بار بستر، و نحوه شکلگیری فرمهای بستر در کانال اصلی با بستر متحرک یک کانال مرکب مستقیم، تحت اثر پوشش گیاهی روی دشت سیلابی مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهدات آزمایشگاهینشان میدهند برخلاف تصور بوجود آمده از برخی تحقیقات موجود در منابع علمی، وجود پوشش بر دشت سیلابی موجب افزایش نرخ انتقال بار بستر در کانال اصلی یک آبراهه مرکب نامتقارن مستقیم می گردد. همچنین نتایج نشانمیدهند همواره ارتفاع فرم بسترهای ایجاد شده در مجاورت دشت سیلابی بیشتر از نواحی میانی و نواحی دورتر از دشت سیلابی می باشد.