سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد حمزه بهمنی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

در عصر حاضر استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است، بطوریکه اکثر کشورهای دنیا به سمت تولید انرژی الکتریکی از طریق منابع تجدیدپذیر گرایشپیدا کردهاند. در بین انواع انرژیهای تجدیدپذیر، استفاده از انرژی خورشیدی بعنوان بزرگترین منبع تامین انرژی در عالم هستی همواره از جنبههای مختلف مورد توجه بوده است. با توجه به اینکه ولتاژ خروجی سلولهای خورشیدی از نوع جریان مستقیم است، به منظور انتقال توان تولیدی آن به شبکههای توزیعACمعمولاً از اینورترهای منبع ولتاژ VSI) استفاده میشود. طبیعتاً ولتاژ خروجی این مبدلها حاوی مولفههای هارمونیکی است که پاکسازی آن پیچیدگی کلی سیستم و افزایش هزینههای طراحی، نصب و نگهداری را به دنبال دارد در این مقاله ابتدا یک نوع مبدلDC/ACجهت انتقال توان یک منبع ولتاژDC مستقل به شبکههایAC مورد بررسی قرار میگیرد؛ سپس کاربرد این نوع مبدل در انتقال توان سلولهای خورشیدی به شبکههای توزیع محلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.