سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید هاشم افضلی بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
میلاد خواستار بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بهره برداری از منابع آب جهان در طول قرن گذشته برای برآوردن سطح تقاضا، به سرعت افزایش یافته است. پروژه های بسیاری برای تأمین آب در سراسر جهان انجام شده که بطور نمونه می توان به انتقال آب بین حوضه ای و احداث سدهای بزرگ اشاره نمود. طرح های انتقال آب بین حوضه ای بدلیل تغییر در رژیم طبیعی دو حوضه مبدأ و مقصد از اهمیت و حساسیت بالاتری نسبت به سایر طرح های آبی برخوردار است. آنچه مهم است، رعایت قوانین و ضوابط تصمیم گیری در مورد انجام این پروژه ها می باشد تا خسارات به حداقل و مزایای آن ها به حداکثر برسد. طرح های متعدد بزرگ و کوچک انتقال آب بین حوضه ای در سراسر نقاط جهان اجرا شده اند یا درحال اجرا هستند. بررسی و مطالعه در مورد چگونگی و اثرات ناشی از اجرای این طرح ها می تواند کمک شایانی به مسئولان و پژوهشگران کشور در خصوص طرحهای مشابه داخلی نماید. به همین منظور در این مقاله سعی شده است علاوه بر معرفی طرح های بزرگ انتقال آب در جهان، اثرات زیست محیطی و اجتماعی آن مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی جهت حفاظت و تامین منابع جدید ارائه شده است.