سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما توکلی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی آب، دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامحسین اکبری – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده:

توزیع ناهمگونی مکانی و زمانی منابع آب، افزایش جمعیت در برخی مناطق، افزایش خسارت ناشی از سیلاب ها و خشکسالی ها، طرح های انتقا آب بین حوضه ای (IBWT) را به عنوان یکی از روش های کاهش بحران در کنار دیگر روش ها مطرح کرده است. با عنایت به پیچیده بودن این طرح ها به علت تعدد مسائل درگیر نظیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، فنی، زیست محیطی و قانونی، اجراء این طرح ها با مشکلات بیشتری مواجه می شود. توسعه طرح های انتقال بین حوضه ای آب با رعایت کلیه ملاحظات زیست محیطی، فنی، اقتصادی و اجتماعی آن، از جمله راهکارهای نیل به اهداف توسعه پایدار در مدیریت منابع آب کشور می باشد. در این مقاله ابتدا به ضرورت انتقال بین حوضه ای آب پرداخته شده و پس از بررسی برخی پروژه های اجرا شده در ایران و سایر کشورها در ادامه چالش های پیش رو برای انجام چنین پروژه هایی مورد بحث قرار می گیرد.