سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران
حمزه صمدی میارکلائی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائ

چکیده:

دانشگاه وصنعت ازمهم ترین و اثرگذارترین نهادها در توسعه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیکی جامعه می باشند. نقش دانشگاه و صنعت در مدیریت دانش مکمل یکدیگر می باشد. دانشگاه ها، تئوری یا دانش و صنایع، عمل می باشند و تئوری هم در مطالعه و هم در پژوهش در صحنه عمل در صنایع پردازش وارائه می گردد و عمل بر مبنای رهنمودهای دانش و تئوری ارائه شده توسط مراکز علمی و دانشگاه ها واقع خواهد شد. رقابت در بازار تکنولوژی محور امروز جهان مستلزم ادغام دانش های نوین با صنعت است. صنعتی که بی بهره از دانش روز باشد، محکوم به زوال و دانش بدون کاربرد در صنعت بی ارزش قلمداد می شود و این یعنی پیوند دانشگاه با صنعت. در مقاله حاضر پس از ارائه توضیح در مورد دانشگاه و صنعت و اهداف، مأموریت ها، فعالیت ها و نقش آنها درجامعه، و نیز تاریخچه ای از تعاملات دانشگاه و صنعت، انتظارات دانشگاه از صنعت شامل: تأمین نیروی انسانی، کاربردی کردن دانش، تجاری سازی تحقیقات، اعطای مدرک معتبر، کارآموزی دانشجویان، کاریابی، تورهای صنعتی، بازدیدهای پژوهشی، و همچنین انتظارات صنعت از دانشگاه شامل: تولید نشریات، تحقیقات بنیادی و کاربردی، تطبیق دروس دانشگاهی با صنعت، آموزش کارکنان و مدیران صنایع، حرکت دانشگاه ها به سمت کارآفرینی، برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها پرداخته شده است. در پایان به بحث و نتیجه گیری و ارای? پیشنهادات پرداخته شده است.